0%
ZADOWOLONYCH KLIENTÓW

34 970 rocznie

WYPADKÓW DROGOWYCH

348 028 rocznie

ZGŁASZANYCH KOLIZJI DROGOWYCH

45 747 rocznie

POSZKODOWANYCH NA DROGACH

Odszkodowania powypadkowe

za  skutki wypadków komunikacyjnych, w pracy, w rolnictwie, innych wypadków

Śmierć osoby bliskiej

stanowiące rekompensatę po śmierci osoby bliskiej na skutek wypadku

Odszkodowania w mieniu

przysługujące za szkody powstałe w pojazdach jak i nieruchomościach

Dopłaty do szkód w pojeździe

dopłacamy pieniądze do już otrzymanej kwoty za uszkodozony pojazd

po-ig
po-ue

Inwestycja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka